Efter drygt åtta års verksamhet, kommer vi nu att lägga ned och stänger "butiken" den sista november 2017.

Tack, alla patienter och uppdragsgivare!

Vi erbjuder

Gråstarrsoperationer

Vi har avtal med Landstinget i Gävleborg och Västernorrland om operation av grå starr (katarakt).

Kommer du för en operation efter remiss från Landstinget, betalar du samma patientavgift som i ditt hemlandsting. Frikort gäller.

För dig som vill bekosta operationen själv, är priset Pris 14.000 kr / öga, då ingår undersökning, operation och kontroll.

Ögonundersökningar

Vi erbjuder synhälsoundersökningar och undersökningar för diagnostisering och behandling av ögonsjukdomar. Optiker eller läkare kan remittera dig, men vi kräver ingen remiss. Du kan själv boka en tid hos oss.

Dessa undersökningar är privata och kostar 800 kr. Frikort gäller förstås ej.

Ögonlocksoperationer

Vi utför mindre operationer i ögonregionen, t ex borttagande av vårtor, vaglar, eller födelsemärken, korrigering av felställda ögonlock eller ögonlock med överskottshud.

Alla ögonlocksoperationer är privata och frikort gäller ej.

Mindre ingrepp, såsom vaglar kostar mellan 1500kr och 3000kr.

Ögonlocksplastik ( "hängande ögonlock") kostar 5.700/öga.

Sjukvårdsförsäkringar

Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen. En undersökning och/eller en operation, kan ev ingå i skyddet för en sjukvårdsförsäkring om du har en sådan. Kontrollera vad som gäller just för dig.